CMK Zang


Download hier de brochure Zingen in de Klas in PDF formaat.

Klik hier voor het projectplan CMK Lingewaard in PDF formaat.Het programma basisonderwijs is vanaf september uitgebreid met het project Cultuur met Kwaliteit, een impulssubsidie voor de periode 2013 t/m 2016 waardoor de Open Academie Lingewaard in staat is in nauwe samenwerking met alle basisscholen in Lingewaard een zeer omvangrijk programma uit te werken voor alle leerlingen binnen en buiten schooltijd.

U ziet ondanks alle bezuinigingen heeft de provincie Gelderland en het Landelijk Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie OCW) extra middelen vrijgemaakt om dit te kunnen realiseren.

Onder de titel Cultuur als middel om onderwijs te verbinden is door de gezamenlijke schoolbesturen van de stichtingen Atos, Batavorum , De Linge, de Open Academie Lingewaard en de Provincie Gelderland een meerjarenplan opgesteld waardoor in de toekomst een structurele samenwerking tussen voornoemde partners t.a.v. Kunst en Cultuureducatie binnen en buiten schooltijd mogelijk wordt.

Het doel is dat alle basisschoolleerlingen en leerkrachten ervan gaan profiteren ook buiten schooltijd door culturele participanten op het gebied van muziek, dans en theater.

Momenteel wordt het projectplan verder uitgewerkt zodat m.i.v. september van de verschillende schoolbesturen scholen gaan deelnemen aan dit project.

Ongetwijfeld zal het zo zijn dat professionele medewerkers, onderwijs, kinderen en ouders in de planperiode te maken krijgen met de ontwikkelingen van dit hele specifieke project.

Namens de regiegroep Cultuur met Kwaliteit Lingewaard en het team van de Open Academie Lingewaard

Thomas van Der Ham, projectleider


Klik voor meer informatie op het onderstaande logo.
De cursusbrochure kunt u via info@openacademie.nl of via telefoonnummer 0481 465705 aanvragen.