CMK


programma 2016/2017 CMK Lingewaard

Bemmel, 15 juli 2016/12-10-2016

Betreft : toewijzing CMK Lingewaard schooljaar 2016/2017

Beste directies & icc-ers van de basisscholen in de gemeente Lingewaard,
Het was even puzzelen om zo maximaal mogelijk de aanvragen van alle scholen te honoreren. Dit heeft als oorzaak dat in het fantastische schooljaar 2016/2017 veel programma’s zijn gehonoreerd en er natuurlijk per schooljaar een beperkt budget beschikbaar is. In de bijlage zijn de voorgenomen programma’s opgenomen. Het is zo dat niet alle aanvragen zijn ingepland. De regiegroep heeft besloten hiervoor de volgende argumenten te gebruiken:
  • Voor iedere school zijn minimaal 2 programma’s ingepland
  • Scholen/groepen die vorig jaar al met een bepaalde discipline hebben gewerkt zijn niet of ten dele gehonoreerd. Met uitzondering van Spelen met Taal/theater omdat met een aantal scholen/groepen het begeleiden van schoolteams ter hand wordt genomen zodat de leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen
Toelichting programma’s:

Blazersbende: in principe zijn alle aanvragen gehonoreerd en wordt het repertoire aangepast

Spelen met Taal/theater: het complete programma is ingekort naar 12 lessen, 4 lessen drama en 8 lessen Spelen met Taal. Voor die leerjaren/scholen die reeds hiermee bezig zijn geweest wordt 1x per maand begeleiding gegeven. De lesduur is 45 minuten. Door Andrea Diersen wordt in de zomermaanden een handboek met supplementen ontwikkelt zodat leerkrachten daar zelf mee aan de slag kunnen.

Dans: uitgaande van het beschikbare budget is gekozen voor die scholen/leerjaren die nog niet aan het programma hebben deelgenomen. Indien scholen toch aan dit programma willen deelnemen moeten zij in overleg treden met Improvi en de volledige kosten dragen. Ook voor het programma dans wordt met ingang van het nieuwe schooljaar ook begeleiding aangeboden voor scholen die nu nog niet in aanmerking komen voor het volledige programma. In september ontvangt iedere school hierover informatie.

Zang: een beperkt aantal scholen heeft zich aangemeld voor zang. Aan de hand van de evaluaties met de scholen zal met de docenten deze pilot worden besproken en zal het programma op essentiële punten worden aangepast. Deze informatie zal na 1 september aan de betreffende scholen worden toegezonden.

Fantastisch bouwen in 3D: NIEUW: op verzoek van een aantal scholen is door een tweetal kunstenaars een nieuw project/programma ontwikkelt met de titel: Fantastisch bouwen in 3D. In dit programma wordt vooral gewerkt aan 3-dimensionale aspecten van beeldende kunst. De scholen ontvangen in september het programma waarna afspraken gemaakt gaan worden over de uitvoering.

Programma’s CMK 2016/2017: van bovenstaande programma’s zijn prachtige brochures gemaakt. Deze worden in de 1e week van september op uw school aangereikt voor verspreiding onder alle leerkrachten en eventueel leden van ouderraad. U kunt nu al kennisnemen van deze programma’s, ga dan naar www.openacademie.nl/cmk dans, theater, blazersbende, zang

De docenten zullen via de mail na de zomervakantie contact opnemen voor de planning van de verschillende lessen.

Mochten er n.a.v. deze brief en het definitieve CMK rooster nog vragen zijn dan kunt u vanaf 1 september contact met ons opnemen, bij voorkeur via de mail.

Namens de leden van de regiegroep,

Nelleke Remerie
Mirjam Jacubowski
Myriam Franse

Fijne vakantieperiode en succes bij de start van een nieuw kunst-en cultuurjaar,


Download hier het conceptrooster van CMK 2016/2017

Thomas van Der Ham, projectleider CMK Lingewaard
Bekijk nu de video Cultuur met Kwaliteit 2015 - Blazersbende - Spelen met Taal - Zang - Dans van Kunsthuis de Open Academie Lingewaard.


SEPTEMBER

Kunst, erfgoed en ouderen deadline

Volgende week sluit de deadline voor kunst-, erfgoed- en ouderenparticipatie. Kunst maakt het leven rijker en leert je anders waarnemen en denken. Het Fonds vindt dan ook dat iedereen de kans moet krijgen om zijn creatieve talenten te ontwikkelen en aan kunst te doen. Verras ons met mooie projectplannen zodat we samen nog meer mensen kunnen laten participeren. Deadline: 15 september, 13.00

 

 

Uitfeest een muzikaal succes!

Als landelijk Fonds zijn wij meer dan trots op al het talent dat wij in en om onze ‘thuisstad’ Utrecht ondersteunen. Tijdens het Uitfeest, op zondag 6 september, vierden wij de opening van het nieuwe culturele seizoen met aanstormend muziektalent uit de Domstad. Op het podium van de Winkel van Sinkel schitterden Kim Hulshoff, winnaar van Kunstbende Utrecht en Angelo Boltini, een muziektalent van De Coöperatie, een ontwikkelingstraject voor urban- en poptalent. Zowel Kunstbende als De Coöperatie ontvangen subsidie van het Fonds. Op ons online magazine geniet je mee van dit talent.

 

Impact maken is een kunst

Geëngageerde makers opgelet: The Art of Impact roept kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector op om voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 5 oktober. Lees meer op onze website

Fonds down under 

Eind augustus was onze collega Gabbi Mesters, projectleider van het Europese programma Long Live Arts, te gast in Sydney. Op de conferentie Celebrate Creative Ageing Sydney sprak zij over het belang van ouderenparticipatie. In een interview op ons online magazine leest u terug hoe het voelt om in het beroemde Sydney Opera House te spreken en wereldwijde inspiratie op te doen.

Twee keer kijken 

De komende drie jaar is Foam Fotografiemuseum te vinden in vier stadsdelen van Amsterdam met een bijzonder fotografieproject, Twee keer kijken. In dit ouderenproject worden twee generaties met elkaar in contact gebracht door vijf weken lang, iedere week samen te fotograferen. Voor de tentoonstelling Twee Keer Kijken Oost verdiepten Jongeren van de Lucas Praktijkschool en ouderen uit een naburig zorgcentrum zich in straat- en portretfotografie. De opening is vrijdag 11 september.

Erfgoedspecial cultuureducatie 

Op de hoogte blijven van alle gebeurtenissen rondom cultuureducatie? Eind september is het weer tijd voor een Nieuwsbrief Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK); deze maand in de vorm van een Erfgoedspecial. Lees bijvoorbeeld over Tijdreizen in Gelderland, de nieuwe erfgoedtools en de zachte atlassen van kunstenares Marijke van Rijnsoever. Nieuwsgierig? Schrijf je in voor de CmK-Nieuwsbrief

Tip: WOLVEN een onwaarschijnlijke opera 

Een groep jonge mannen met een bewogen verleden en een turbulent heden zingen aria’s van Wagner, begeleid door een symfonieorkest. Als een machtig koor van voetbalfans galmen ze honderd jaar oude teksten over verdwenen vaders, mislukte gevechten, grote liefdes en het verlangen onsterfelijk te zijn. 150 jaar oude muziek, door jongens van nu. WOLVEN, een project uit onze regeling Kunstparticipatie, 24-27 september in Theater de Meervaart. Lees meer 

 

Fonds voor Cultuurparticipatie Kromme Nieuwegracht 70, 3512 HL Utrecht
Postbus 465, 3500 AL Utrecht T 030 - 233 60 30 E info@cultuurparticipatie.nl
DoorsturenAfmelden nieuwsbrief
De inhoudelijke programma's kunt u vinden op www.openacademie.nl/CMK Dans, CMK Theater, CMK Blazersbende, CMK Zang


De cursusbrochure kunt u via info@openacademie.nl of via telefoonnummer 0481 465705 aanvragen.