CMK Beeldend


FANTASTISCH BOUWEN

Download hier de brochure Fantastisch Bouwen in PDF formaat.


Fantastisch Bouwen staat voor fantasievol werken in het ruimtelijke vlak.

In deze cursus is dit vertaald naar het thema BOUWEN MET GEBRUIKTE MATERIALEN.

Inspiratiebron voor deze cursus is het werk van o.a. de kunstenaars Reynolds, Hundertwasser en Calder. Aan de hand van het thema BOUWEN MET GEBRUIKTE MATERIALEN worden de kinderen uitgedaagd om baan- brekend aan de slag te gaan met diverse afvalmaterialen en technieken. Uiteindelijk zal dit leiden tot een fantasiehuis of in de hogere groepen tot een bewegende constructie. Doel is om de fantasie van de kinderen te prikkelen en ze uit te dagen om te zoeken naar creatieve mogelijkheden en oplos- singen. Tijdens het proces houden de kinderen een portfolio bij d.m.v. foto’s en teksten, zodat zij na afloop terug kunnen kijken en gebruik kunnen maken van het geen zij geleerd hebben.De cursus wordt afgesloten met een expositie waarin de kinderen hun huis of hun bewegende constructie aan elkaar presenteren. Dit kan ook in de vorm van een clip of video zijn.

Fantastisch Bouwen is één van de projecten van de 3 gezamenlijke basisschoolbesturen Atos, Batavorum & De Linge (gemeente Lingewaard) in samenwerking met de Open Academie Lingewaard, Cultuurmij Oost, Radbouduniversiteit Nijmegen en verschillende lokale verenigingen met als doel het verbeteren van de kwaliteit van het kunst/cultuuronderwijs en de vergroting van deelname tijdens schooltijd.

Het fonds voor Cultuurparticipatie, project Cultuur met Kwaliteit 2013-2016 en provincie Gelderland ondersteunen het project financieel.

Projectleiding: Thomas van Der Ham

Voor meer informatie, download de folder bovenaan deze pagina of bel 0481-465705.
De open academie werkt sinds 2013 op alle basischolen in heel Lingewaard aan het programma cultuur met kwaliteit. Dit programma wordt uitgewerkt in zorgvuldig overleg met alle individuele basisscholen. Voor informatie over deze programmas per schooljaar kijkt u op de pagina's CMK Blazersbende, CMK Dans, CMK Theater/taal, CMK Zang.

Het was even puzzelen om zo maximaal mogelijk de aanvragen van alle scholen te honoreren. Dit heeft als oorzaak dat in het fantastische schooljaar 2015/2015 veel programma’s zijn gehonoreerd en er natuurlijk per schooljaar een beperkt budget beschikbaar is. In de bijlage zijn de voorgenomen programma’s opgenomen. Het is zo dat niet alle aanvragen zijn ingepland. De regiegroep heeft besloten hiervoor de volgende argumenten te gebruiken:
  • Voor iedere school zijn minimaal 2 programma’s ingepland
  • Scholen/groepen die vorig jaar al met een bepaalde discipline hebben gewerkt zijn niet of ten dele gehonoreerd. Met uitzondering van Spelen met Taal/theater omdat met een aantal scholen/groepen het begeleiden van schoolteams ter hand wordt genomen zodat de leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen
Toelichting programma’s:

Blazersbende: in principe zijn alle aanvragen gehonoreerd en wordt het repertoire aangepast

Spelen met Taal/theater: het complete programma is ingekort naar 12 lessen, 4 lessen drama en 8 lessen Spelen met Taal. Voor die leerjaren/scholen die reeds hiermee bezig zijn geweest wordt 1x per maand begeleiding gegeven. De lesduur is 45 minuten. Door Andrea Diersen wordt in de zomermaanden een handboek met supplementen ontwikkelt zodat leerkrachten daar zelf mee aan de slag kunnen.

Dans: uitgaande van het beschikbare budget is gekozen voor die scholen/leerjaren die nog niet aan het programma hebben deelgenomen. Indien scholen toch aan dit programma willen deelnemen moeten zij in overleg treden met Improvi en de volledige kosten dragen. Ook voor het programma dans wordt met ingang van het nieuwe schooljaar ook begeleiding aangeboden voor scholen die nu nog niet in aanmerking komen voor het volledige programma. In september ontvangt iedere school hierover informatie.

Zang: een beperkt aantal scholen heeft zich aangemeld voor zang. Aan de hand van de evaluaties met de scholen zal met de docenten deze pilot worden besproken en zal het programma op essentiële punten worden aangepast. Deze informatie zal na 1 september aan de betreffende scholen worden toegezonden.

Fantastisch bouwen in 3D: NIEUW: op verzoek van een aantal scholen is door een tweetal kunstenaars een nieuw project/programma ontwikkelt met de titel: Fantastisch bouwen in 3D. In dit programma wordt vooral gewerkt aan 3-dimensionale aspecten van beeldende kunst. De scholen ontvangen in september het programma waarna afspraken gemaakt gaan worden over de uitvoering.

Programma’s CMK 2015/2016: van bovenstaande programma’s zijn prachtige brochures gemaakt. Deze worden in de 1e week van september op uw school aangereikt voor verspreiding onder alle leerkrachten en eventueel leden van ouderraad. U kunt nu al kennisnemen van deze programma’s, ga dan naar www.openacademie.nl/CMK Dans, CMK Theater, CMK Blazersbende, CMK Zang

De docenten zullen via de mail na de zomervakantie contact opnemen voor de planning van de verschillende lessen.

Mochten er n.a.v. deze brief en het definitieve CMK rooster nog vragen zijn dan kunt u vanaf 1 september contact met ons opnemen, bij voorkeur via de mail.

Hier kunt u een overzicht van de programma's op de basischolen voor het schooljaar 2015 2016 downloaden.

De inhoudelijke programma's kunt u vinden op www.openacademie.nl/CMK Dans, CMK Theater, CMK Blazersbende, CMK Zang


De cursusbrochure kunt u via info@openacademie.nl of via telefoonnummer 0481 465705 aanvragen.