Cultuur en ErfgoedOpen Academie Lingewaard

Nieuwsbrief Kasteel Doornenburg: Lezing Jheronimus Bosch

Download hier de nieuwsbrief: Lezing Jheronimus Bosch in PDF formaat.

Reizen in de Tijd

Wat is Reizen in de Tijd?
Reizen in de Tijd is een doorgaande leerlijn voor groep 1-8 van het basisonderwijs. De leerlingen onderzoeken met Reizen in de Tijd hun eigen culturele identiteit en hun eigen omgeving. De leerlijn is voor iedereen toegankelijk via www.reizenindetijd.nl. Zij leren anders kijken naar hun omgeving. Erfgoed staat centraal in deze leerlijn, maar ook andere disciplines zoals beeldende kunst en creatief schrijven komen aan bod. Open Academie Lingewaard doet met schoolbesturen en culturele aanbieders uit de gemeente Lingewaard en Overbetuwe, mee met Reizen in de Tijd.

De leerlijn kent twee rode draden die vervlochten worden door groep 1 tot en met groep 8: ‘Wie ben ik’ en ‘Wie wat bewaart…’ Onder de rode draden hangen elf thema’s.

Met de leerlijn wordt structuur geboden aan cultuuronderwijs.


Download hier de brochure Reizen In De Tijd in PDF formaat.


Wilt u de bezoeklessen bijwonen? Hier vind je alle erfgoed- en kunstlessen van Reizen in de Tijd.

Wilt u uw school aanmelden? Hier kunt u de Handleiding Aanmelden School in PDF formaat downloaden.

Aan deelname van het digitale programma zijn geen kosten verbonden De kosten voor de lessen bij de instellingen vindt u bij de button "op bezoek"

Veel succes met dit nieuwe en unieke erfgoed programma . Namens alle deelnemende partners

Thomas van Der Ham Projectleider Open Academie

Ben Bregman Projectleider Gelders erfgoed


Projectplan Lingewaard/Overbetuwe, Cultureel erfgoed/cultuurpact Gelderland

Download hier de PDF met Projectplan Lingewaard/Overbetuwe, Cultureel erfgoed/cultuurpact GelderlandDe cursusbrochure kunt u via info@openacademie.nl of via telefoonnummer 0481 465705 aanvragen.