Van: Cultuurmij Oost, expertisecentrum cultuur en samenleving
Onderwerp:

Terugblik op De Oploop, 20 januari in de DRU Cultuurfabriek

Verzonden: 28-01-2016 10:21:30
 
  Terugblik op De Oploop 20 januari in DRU Cultuurfabriek  
 
Banner Nieuwsbrief Cultuurmij Oost
 
 
 
 
 
Een bomvolle theaterzaal, nieuwe inzichten en talloze mooie 'knikkermomenten': De Oploop bracht 300 mensen in beweging vorige week woensdag in de DRU Cultuurfabriek.

Ze kwamen vanuit de kunsten, zorg en welzijn, onderwijs en overheid; als representant van een grote organisatie of als zelfstandig ondernemer. Deelnemers ontmoetten en inspireerden elkaar in netwerksessies, werkateliers en gerichte adviesgesprekken. De Oploop bood mogelijkheden om nieuwe ideeën op te doen; met voeding voor geest én lichaam; met kunst, kunstenaars en bijzondere sprekers. 

Op de website en in deze nieuwsbrief vindt u impressies van De Oploop in beeld en woord en een filmpje waarin deelnemers vertellen over de samenwerking met Cultuurmij Oost.
 
 
 
 
 
 
 
KNIKKERBAAN ALS METAFOOR
 
Connie Verberne, directeur-bestuurder van Cultuurmij Oost opende De Oploop met een metafoor van een knikkerbaan van verbinding. Knikkers zijn de grote en kleine ondernemers in cultuur waar Gelderland rijk aan is, eenmansbedrijven, cultuurmakelaars, centra voor de kunsten, nieuwe collectieven. Cultuurmij Oost versterkt deze ondernemers. Ze leidt hen op, brengt hen in positie en maakt verbindingen met de knikkers uit maatschappelijke domeinen zoals het onderwijs, de welzijnssector, gemeenten, bedrijven en organisaties die zich geplaatst zien voor innovatie- en positioneringsvraagstukken en waar de vraag naar cultuurdiensten bestaat. Door deze verbindingen kunnen creatieve ondernemers hun kwaliteiten verzilveren. Lees hier (pdf) haar openingstekst en bekijk het bijbehorende filmpje.
 
IMPRESSIES
  Connie Verberne  
 
 
 
 
De Oploop: Netwerk Kunst en Senioren
 
Voor 25 mensen op het podium en minstens evenveel mensen in de zaal vertelde theatermaakster Linda Willems welke invloed de omgeving heeft op een dementerend brein. Ze deed oefeningen die de deelnemers inzicht gaven in de ervaring van een dementerende. Daarna zette ze als acteur een dementerende vrouw neer en vroeg vooraf de deelnemers te noteren wat ze zagen. Bij de nabespreking bleek dat er relatief weinig opmerkingen waren over wat de deelnemers hadden gezien, maar veel meer wat ze hadden geïnterpreteerd. 
'Iedereen krijgt in zijn/haar omgeving te maken met dementie. We willen erover weten en we herkenden in de dementerende moeder die Linda speelde onze vader, moeder, grootouders. Tegelijk is het bedreigend, we gaan er zelf mee te maken krijgen.'
 
  Elsbeth Rozenboom  
INFORMATIE
 
 
 
 
 
 
De Oploop: Netwerk Muziekimpuls Gelderland
 
Pabo’s, conservatoria, muziek- en basisscholen spraken met elkaar in het netwerk Muziekimpuls. Trainer/coach Suzan Lutke schreef er na afloop dit over in haar blog:"Hoe zorgen we er in Gelderland voor dat er duurzaam muziekonderwijs gegeven wordt op alle scholen? (...) In het gesprek werd direct duidelijk hoezeer iedereen betrokken is. Ook werd mij direct duidelijk dat we soms bijna verschillende talen spreken. Want als een muziekschool het heeft over ‘meer muziek op school’ dan lijkt het vaak te gaan over de vertaling van formele muzieklessen (theorie en instrumentaal onderwijs) naar de klas. Als de school het heeft over ‘meer muziek in de klas’ is er vaak bij leerkrachten paniek en een grote vraag; 'moet ik dan zingen?'. Als de onderzoeker het heeft over ‘meer muziek in de klas’ gaat het vaak over de effecten van muziek. Op het brein, op de sociale vaardigheden, op de leer strategieën." Lees hier verder.
 
INFORMATIE
  Arend Nijhuis  
 
 
 
 
DE OPLOOP: Netwerk Kunst inclusief
 
Choreograaf Adriaan Luteijn illustreerde als gastspreker hoe het werken met bijzondere doelgroepen vanzelfsprekend is geworden binnen de organisatie van Introdans. Inclusie is geen item meer, het hoort er gewoon bij. Uitgaan van de mogelijkheden en niet van de beperking is het motto. Deelnemers aan het Kunst Inclusief netwerk en hun gasten konden vragen stellen aan de twee dansers Yasmin en Stefan van de voorstelling Invisibly Visible. "Wat betekent het voor jou om met Introdans dansers samen te dansen?" "Is er ooit een moment geweest dat je het bijltje erbij neer wilde gooien?"
Met een kleurenwaaier gaven de deelnemers aan hoe inclusief zij zichzelf en hun eigen organisatie eigenlijk vinden. Er valt nog een wereld te winnen! ´De werkvorm Met de kleurenwaaier ga ik ook in mijn eigen organisatie gebruiken´ aldus een deelnemer. 
 
  Marian Meeuwsen  
INFORMATIE
 
 
 
 
 
 
REACTIES OP DE OPLOOP
Graag horen we hoe u deze middag hebt ervaren. Geen standaard-vragenlijst, maar graag een vrije open reactie. Wij leren er graag van. U kunt daarvoor dit e-mailadres gebruiken. 

Klik hier voor meer impressies van De Oploop.
 
 
 
 
 
 
Fondsenwerving voor het onderwijs
 
Wat doe je als je ambitie voor je school verder reikt dan het schoolbudget? Het programma Fondsenwerving voor het Onderwijs van CultuurCollege geeft je de juiste tips en tools om aan het werk te gaan met financieringsvormen, zodat een fantastisch plan ook werkelijkheid wordt.

Een cultuureducatieproject vereist soms nieuwe manieren van financiering, maar de mogelijkheden van die andere geldbronnen zijn niet altijd even bekend. In het programma Fondsenwerving Onderwijs gaan medewerkers of betrokkenen in het onderwijs die zich bezighouden met fondsenwerving op zoek naar nieuwe manieren om de financiering voor hun project rond te krijgen. 

 
  Reineke deVries  
AANMELDEN
 
 
 
 
 
 
Studiedag vernieuwing CKV havo/vwo
 
Het kernvak CKV havo-vwo gaat veranderen. Het ministerie van OCW wil Culturele en Kunstzinnige Vorming een kwaliteitsimpuls geven. Vanaf het schooljaar 2017-18 gelden compleet vernieuwde eindtermen. Scholen kunnen zich tot die tijd voorbereiden op het vernieuwde examenvak. 

Cultuurmij Oost organiseert een studiedag voor docenten van het examenvak CKV in de bovenbouw van havo en vwo en kunstcoördinatoren van scholen in Gelderland en Overijssel. Deze informatieve en praktijkgerichte studiedag wordt verzorgd door Jan Mulder voor de Vrije Universiteit Amsterdam.

 
INFORMATIE
  Tjeerd Kootstra  
 
 
 
 
Expositie
 
Van 15 januari tot en met 31 maart is tijdens kantooruren in het kantoor van Cultuurmij Oost recent werk te zien van Roos Meerman en Thijs Linssen. Opening: 4 februari 16.30 uur.

Roos Meerman gebruikt in ´Aera Fabrica´ warmte en lucht om 3D-geprinte vormen op te blazen. Met het project Canorgraphy maakt zij geluidsgolven die geproduceerd worden door speakers visueel op papier en textiel.
Thijs Linssen exposeert werken uit de series `Going Nowhere`, `Blue Wonders` en `Anoniem`. Zijn interesse gaat uit naar het punt waar onze realiteit en onze verbeelding elkaar raken.

Zowel Roos als Thijs zijn naast hun werk als uitvoerend kunstenaar docent in ROZET-Digilab. Roos Meerman werkt daarnaast via KUNSTwerkt bij een bedrijf in een traject voor productinnovatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van
Cultuurmij Oost
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
026 3519029
info@cultuurmijoost.nl
 
Deze nieuwsbrief is online te bekijken. U kunt zich hier afmelden voor deze nieuwsbrief.
 
Venster sluiten
Doorsturen

Uw naam:
Uw e-mailadres:
E-mailadres ontvanger: