OVERBETUWE

PILOT KUNSTMENU 2017 /2018 Overbetuwe

Bemmel, 26 juni 2017

Aan de directies en icc-ers van de basisscholen in de gemeente Overbetuwe

Geachte directie, beste icc-ers,
M.i.v. schooljaar 2017/2018 wordt de samenwerking tussen de Open Academie en de gemeente Overbetuwe verder uitgebreid. Op verzoek van de wethouder, dhr. Ron van Hoeven en de beleidsambtenaar mevr. Jacqueline Oudshoorn, heeft de Open Academie een zgn. Kunstmenu opgezet voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Overbetuwe. Tussen theater de KIK en de Open Academie zijn afspraken gemaakt op het 1e schooljaar de bestaande taken op het gebied van drama/theaterbemiddeling door theater de KIK te laten uitvoeren en de andere kunstdisciplines zoals dans, muziek, beeldende vorming, audiovisuele vorming en erfgoed door de Open Academie. Uitgangspunt van de programma's zijn: dat de programma's zo maximaal mogelijk in of in de directe omgeving van de school kunnen worden uitgevoerd. Het betreft een selectie van landelijke, provinciale en regionale kunstproducenten waar de Open Academie reeds vele jaren (9), tot volle tevredenheid van directies, icc-ers en ouders, op alle basisscholen in de gemeente Lingewaard mee samenwerkt.

De stimuleringsmaatregel die de gemeente Overbetuwe nu inzet betekent dat de basisschool 5,00 per leerling bijdraagt aan de programmakosten en dat de gemeente 3,50 financiert. De organisatie, planning wordt uitgevoerd door de Open Academie aan de hand van een in de bijlage opgenomen inschrijfprocedure. De schoolvoorstellingen zoals u in deze kent van theater de KIK worden in een afzonderlijk programma aanbod nog naar u toegezonden.

In de bijlagen treft u het Kunstmenu, een inschrijfformulier (om uw keuze aan te geven en alle mogelijk relevante gegevens in te vullen) en een stappenplan mbt de procedure van inschrijving tot evaluatie.

Wij hopen dat u dit pilot project met beide handen aangrijpt om de leerlingen en leerkrachten van uw school met de verschillende kunstdisciplines te laten kennis maken en er een succes van te maken.

Voor 15 juli a.s. gaarne een reactie van uw school d.m.v ingevuld formulier voor een voorlopige opgave.

Mocht u nog vragen hebben over dit programma dan kunt u ons daarover bellen of een mail sturen. Contactpersoon: Thomas van Der Ham/Anneke Brussen, Open Academie, info@openacademie.nl, 0481-465705

Met vriendelijke groet,

Thomas van Der Ham, directeur Open Academie
Jacqueline Oudshoorn, beleidsambtenaar gemeente OverbetuwePilot Kunstmenu 2017/2018 Overbetuwe

Download hier: programma pilot kunstmenu 2017 2018 gemeente Overbetuwe.pdf
Download hier: inventarisatieformulier voorlopige opgave gemeente Overbetuwe 2017 2018.pdfDe cursusbrochure kunt u via info@openacademie.nl of via telefoonnummer 0481 465705 aanvragen.